สถานที่แนะนำ
Canon Marketing Thailand Co Ltd

Canon Marketing Thailand Co Ltd

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน...คุณช่วยสร้างสีเขียวให้กับโลก และสร้างโอกาสให้แรงงานไทยแคนนอนมุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และเครื่องพรินเตอร์แคนนอนทุกรุ่นมาโดยตลอด เริ่มจากการใส่ใจอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ การผลิต ระบบการขนส่ง รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Canon Green Technology) ที่ช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และกระบวนการรีไซเคิลตลับหมึก และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อย่างมีระบบมาตราฐาน ISO นอกจากนี้ แคนนอน ยังมีโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และเครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ทแคนนอน ระดับโลกในประเทศไทยถึง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สำหรับจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายไปทั่วโลก สร้างรายได้ให้แรงงานไทยกว่า 15,000 คน

Mae Fah Luang Foundation

Mae Fah Luang Foundation

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ ดอยตุง เป็นผลอันเกิดจากโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งประสบความสำเร็จในการหยุดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ โครงการพัฒนาดอยตุงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครอบคลุม 29 หมู่บ้าน

Ton Fai Baan Morn Handierafts

Ton Fai Baan Morn Handierafts

กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ (ต้นฝ้าย)

สถานที่ใกล้คุณ

50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
TASKalfa 3011i

TASKalfa 3011i

ไม่ระบุ
TASKalfa 306ci

TASKalfa 306ci

ไม่ระบุ
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
TASKalfa 3011i

TASKalfa 3011i

ไม่ระบุ
TASKalfa 306ci

TASKalfa 306ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท