สถานที่แนะนำ
Chaichien Somphornchokchai

Chaichien Somphornchokchai

ชัยเชียร สมพรโชคชัย CFK Organic Thailand เป็น หจก. เล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ ผลิตผัก ผลไม้อิทรีย์ เพื่อจัดจำหน่าย ให้กับผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ ต้งอยู่บนภูเขาในพื้นที่ 20 ไร่ เป็นการร่วมกลุ่มของคนชนเผ่าที่อยู่ป่าต้นน้ำ เพื่อผลิตผักผลไม้เมืองหนาว อินทรีย์ และลดพื้นที่การใช้สารเคมี ผลิตให้แก่พ่อค้าที่จะรับไปจัดจำหน่ายต่อโดยการทำสัญญา

ThaiOrganicFarm

ThaiOrganicFarm

ไทยออร์แกนิกฟาร์ม “ไร่ปลูกรัก” ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ.2543 ปลูกผักอินทรีย์บนเนื้อ ที่ 60 ไร่ โดยได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Accredited) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Organic Regulation and Canadian Organic Regulation).USDA ปัจจุบัน สินค้าแปรรูป ส่งจำหน่ายในประเทศ ที่ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต ,ริมปิงซุปเปอร์มา เก็ต ,เลม่อนฟาร์ม และส่งออกจาหน่ายในสหภาพยุโรปกว่า 10 ประเทศ อีกทั้ง เปิดให้เยี่ยมชมไร่ เป็นสถานที่ทากิจกรรม “Organic Family Day”เรียนรู้และสนุกหนึ่งวันในไร่ปลูกรัก

กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง กี่คำ

กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง กี่คำ

กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ กี่คำ พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะเมล็ดฝ้ายและอนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิม ใช้ประโยชน์จากคุณค่าทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป

บริษัทผลิตภัณฑ์ระดาษไทย จำกัด

บริษัทผลิตภัณฑ์ระดาษไทย จำกัด

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท