สถานที่แนะนำ
Microfiber Industries Limited

Microfiber Industries Limited

บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายฉนวนใยแก้วกันความร้อน และดูดซับเสียง บริษัทแรกที่บุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้นในปรเทศไทย เดิมบริษัทฯ ใช้ชื่อว่าบริษัท สยามกลาสวูล จำกัด ด้วยเหตุที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือฉนวนใยแก้วที่ใช้ ชื่อทางการค้าว่า “ไมโครไฟเบอร์” ได้เป็นที่แพร่หลายและยอมรับกันอย่างกว้างขวางจึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในเดือนธันวาคม 2522 ฉนวนใยแก้ว “ไมโครไฟเบอร์” ได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามมาตราฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทั้งภายใน และต่างประเทศว่า สินค้าไมโครไฟเบอร์ รักษาคุณภาพที่ดีตลอดมา จนได้รับเครื่องหมายมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุสาหกรรมของประเทศไทย, ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, ได้รับการรับรองมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมเครื่องหมาย ฉลากเขียว (Green Label) และ ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) จากสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย

Ton Fai Baan Morn Handierafts

Ton Fai Baan Morn Handierafts

กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ (ต้นฝ้าย)

Panel Plus Co Ltd

Panel Plus Co Ltd

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมใช้ชื่อว่าเอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เราเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล 300,000 ลูกบาศ์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตรต่อปี พาเนล พลัส จึงเป็นที่ยอมรับในเอเซียว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่ใกล้คุณ

50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
TASKalfa 3011i

TASKalfa 3011i

ไม่ระบุ
TASKalfa 306ci

TASKalfa 306ci

ไม่ระบุ
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
TASKalfa 3011i

TASKalfa 3011i

ไม่ระบุ
TASKalfa 306ci

TASKalfa 306ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท