สถานที่แนะนำ
บริษัทผลิตภัณฑ์ระดาษไทย จำกัด

บริษัทผลิตภัณฑ์ระดาษไทย จำกัด

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY

EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Tapioca Starch) ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้า และบริการอย่างมีคุณภาพ และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในทุกกิจกรรมของกระบวนการผลิต โดยบริษัทได้มีการรับรองจากมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2004, อุตสาหกรรม สีเขียว ระดับ 3, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, HACCP

Baan Phuktop Chawa

Baan Phuktop Chawa

วิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากผักตบชวา ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ด้วยเสนากล้วยทำมือจากเปลือกผักตบชวา งานผ้าทอจากเส้นใยผักตบชวา นวัตกรรมระดับประเทศ งานเคหะสิ่งทอและแฟชั่นเสื้อผ้าสวมใส่ที่รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ/NIA

Chaichien Somphornchokchai

Chaichien Somphornchokchai

ชัยเชียร สมพรโชคชัย CFK Organic Thailand เป็น หจก. เล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ ผลิตผัก ผลไม้อิทรีย์ เพื่อจัดจำหน่าย ให้กับผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ ต้งอยู่บนภูเขาในพื้นที่ 20 ไร่ เป็นการร่วมกลุ่มของคนชนเผ่าที่อยู่ป่าต้นน้ำ เพื่อผลิตผักผลไม้เมืองหนาว อินทรีย์ และลดพื้นที่การใช้สารเคมี ผลิตให้แก่พ่อค้าที่จะรับไปจัดจำหน่ายต่อโดยการทำสัญญา

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท