สถานที่แนะนำ
THANAPORN COTTON

THANAPORN COTTON

ธนพรผ้าฝ้าย

Parichartthaisilk

Parichartthaisilk

ปาริชาติไหมไทย

Tho pha yom khram baan kham kha

Tho pha yom khram baan kham kha

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า

SUphabeefarm

SUphabeefarm

เจ้าของ คุณสมบูรณ์–คุณสุภา ยาวิเลิศ เริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์ผึ้ง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ บ้านหมื่นถ้อยน้ำงาม เลขที่ ๗๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนนน้ำตก แม่สา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชนิดของผึ้งที่เลี้ยง คือ ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ซึ่งมีผู้นำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน เลี้ยงง่าย ให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสูง เริ่มต้นเลี้ยงในปีแรกเพียง ๑๐ รัง ซึ่งต่อมาได้ขยายเป็นงานด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันมีประมาณ ๑,๕๐๐ รัง ผลิตภัณฑ์จากผึ้งประกอบด้วย น้ำผึ้ง รอยัล เจลลี่หรือนมผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง ยางเหนียว และพิษผึ้ง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์ด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ คือ บริโภคแล้วร่างกายจะปรับสภาพเกิดความสมดุลย์ ทำให้แข็งแรง กระปรี้กระเปร่า ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ชีวิตมีแต่ความสุข ผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยเฉพาะน้ำผึ้ง “ตราสุภาฟาร์มผึ้ง” มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอยู่ ทั่วประเทศ สุภาฟาร์มผึ้งเป็นฟาร์มผึ้งเปิด คือ เป็นสถานที่ที่ให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผึ้งแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ผึ้งเป็นแมลงเศรษฐกิจ เป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่พึงศึกษา ผู้ยึดมั่นอาชีพการเลี้ยงผึ้งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด คุณสมบูรณ์-คุณสุภาจึงได้มีปณิธานไว้ว่า “จะอุทิศตนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งตลอดไป” ลักษณะนิสัยที่สำคัญของผึ้ง “ไม่นอนตื่นสาย ไม่ร้ายดังฝัน ขยันหากิน บินไม่สูงนัก รักความสะอาด ฉลาดสะสม นิยมความสามัคคี ไม่ราวีใครก่อน”

CHAMNAN FOOD

CHAMNAN FOOD

บริษัท ชำนาญอาหาร จำกัด จากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์อาหารและมีประสบการณ์ทางโรงงานแปรรูปอาหารมายาวนานทำให้ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตมาบริโภคเป็นเรื่องสำคัญมากจึงนำมาเป็นนโยบายในการผลิตซีอิ้วและซอสต่างๆที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติ 100 % จะให้ผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสารก่อมะเร็ง 3-MCPD เมื่อได้ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมจึงพบว่าการเพาะปลูกและการแปรรูปแบบเกษตรอินทรีย์ Organic Farming and Processing จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านสุขภาพได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นเกษตรที่อิงระบบนิเวศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการคงสภาพความสมบูรณ์ของดินทำให้พืชผลรสชาติดีตามธรรมชาติและเมื่อนำมาแปรรูปจะได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วนมากกว่าและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเกษตรแบบอุตสาหกรรม Industrial or Conventional Farming and Processing ที่ใช้ย่าฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี สารเคมีฆ่าวัชพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ทำให้ได้ผลผลิตอาหารที่ไม่เพียงมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ แต่ยังมีสารเคมีปนเปื้อน Chemical Residue ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพด้วย จากนั้นจึงได้สรรหาถั่วเหลืองออร์แกนิคและข้าวหอมมะลิออร์แกนิคทีปลูกในประเทศไทยที่ได้ตรวจรับรองระบบเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ นำมาหมักโดยวิธีทางธรรมชาติล้วนๆ พร้อมกับเกลือทะเล โดยใช้เวลาหมักไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีการปรุงแต่งด้วยสารเคมีใดๆ ไม่เติมสารกันบูดทุกชนิด และเป็นผลิตภัณฑ์ Wheat & Gluten Free Organic Soy Sauce ได้รับการคัดสรร OTOP ปี 2553 ของตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะชิงเทรา ได้ระดับห้าดาว Organic Miso ได้รับการคัดสรร OTOP ของปี 2555 ระดับสี่ดาว เป้าหมายในการทำธุรกิจก็เพื่อให้ผู้บริโภคคนไทยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซอสออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเป็นความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร รวมไปถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้แก่ลูกหลานของคนไทยนานเท่านาน

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท