ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
ชื่อสถานประกอบการ หจก.บัวผัดแฟคทอรี่
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 134 หมู่8 แขวงบวกค้าง เขตสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
URL http://thaiecomarket.com/BUA-BHAT-FACTORY-LTD-PART

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Carbon Footprtint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ วาสนา คุณะกุล
ตำแหน่ง ฝ่ายขายและประสานงานส่งออก
โทรศัพท์ 053-446291 ถึง 94
โทรสาร 053-446293
อีเมล bbf@csloxinfo.com
เว็บไซต์ http://buabhat.com

รายละเอียดผู้ประกอบการ

สินค้าตกแต่งบ้านแฮนเมด 100% ที่ทำจากเศษผ้าที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นงานศิลปะที่แตกต่างอย่างโดดเด่น เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนมาเป็นสินค้ารักษ์โลก

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ปลอกหมอนไหมพรมเส้นเล็ก
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนไหมพรมเส้นเล็ก
รหัสสินค้า AHC0105
ราคา 1,100.00 บาท
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
รหัสสินค้า MFC0705-RED
ราคา 1,300.00 บาท
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
รหัสสินค้า MFC0705-TAN
ราคา 1,300.00 บาท
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
รหัสสินค้า MFC0705-TAUPE
ราคา 1,300.00 บาท
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนอิงลายฉลอง
รหัสสินค้า MFC0705-WHITE
ราคา 1,300.00 บาท
ปลอกหมอนอิงลายดอกไม้บาน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนอิงลายดอกไม้บาน
รหัสสินค้า CTC3605-WHITE
ราคา 1,200.00 บาท
ปลอกหมอนอิงลายดอกไม้บาน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนอิงลายดอกไม้บาน
รหัสสินค้า CTC3605-RED
ราคา 1,200.00 บาท
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-GREEN
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-S.TAUPE
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนลานต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลานต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-S.GREEN
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-S.GREY
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-S.PURPLE
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-S.RED
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนลานต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลานต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-TAUPE
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายต้นไผ่
รหัสสินค้า CTC3705-S.TAN
ราคา 1,700.00 บาท
ปลอกหมอนกาล่า
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนกาล่า
รหัสสินค้า CTC1905/1-GREEN
ราคา 800.00 บาท
ปลอกหมอนกาล่า
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนกาล่า
รหัสสินค้า CTC1905/1-MOCHA
ราคา 800.00 บาท
ปลอกหมอนกาล่า
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนกาล่า
รหัสสินค้า CTC1905/1-TAN
ราคา 800.00 บาท
ปลอกหมอนกาล่า
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนกาล่า
รหัสสินค้า CTC1905/1-TAUPE
ราคา 800.00 บาท
ปลอกหมอนไดม่อน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนไดม่อน
รหัสสินค้า CTC2505-GREEN
ราคา 800.00 บาท
ปลอกหมอนไดม่อน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนไดม่อน
รหัสสินค้า CTC2505-NATURAL
ราคา 800.00 บาท
ปลอกหมอนไดม่อน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนไดม่อน
รหัสสินค้า CTC2505-TAUPE
ราคา 800.00 บาท
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
รหัสสินค้า CTC6005-GREEN
ราคา 2,000.00 บาท
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
รหัสสินค้า CTC6005-TAUPE
ราคา 2,000.00 บาท
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
รหัสสินค้า CTC6005-MOCHA
ราคา 2,000.00 บาท
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนลายสายน้ำไหล
รหัสสินค้า CTC6005-TAN
ราคา 2,000.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-GREEN
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-MOCHA
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-TAUPE
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-ORANGE
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-GREY
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-TAN
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-PURPLE
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนสตารี่ไนท์
รหัสสินค้า CTC5205-RED
ราคา 1,600.00 บาท
ปลอกหมอนก้อนหิน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนก้อนหิน
รหัสสินค้า CTC0605-BEIGE
ราคา 1,800.00 บาท
ปลอกหมอนก้อนหิน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนก้อนหิน
รหัสสินค้า CTC0605-GREEN
ราคา 1,800.00 บาท
ปลอกหมอนก้อนหิน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนก้อนหิน
รหัสสินค้า CTC0605-GREY
ราคา 1,800.00 บาท
ปลอกหมอนก้อนหิน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนก้อนหิน
รหัสสินค้า CTC0605-MOCHA
ราคา 1,800.00 บาท
ปลอกหมอนก้อนหิน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนก้อนหิน
รหัสสินค้า CTC0605-MIXED RED
ราคา 1,800.00 บาท
ปลอกหมอนก้อนหิน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนก้อนหิน
รหัสสินค้า CTC0605-RED
ราคา 1,800.00 บาท
ปลอกหมอนก้อนหิน
ชื่อสินค้า
ปลอกหมอนก้อนหิน
รหัสสินค้า CTC0605-NATURAL
ราคา 1,800.00 บาท