ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Baan Phuktop Chawa
ชื่อสถานประกอบการ Baan Phuktop Chawa
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 5 หมู่2 ซอย- ถนน- แขวงไม้ตรา เขตบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
URL http://thaiecomarket.com/Baan-Phuktop-Chawa

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาว พิมพ์แก้ว กิตติรัตน์ธนโชติ
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์ 086-6070357
โทรสาร -
อีเมล phuktop52@hotmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากผักตบชวา ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ด้วยเสนากล้วยทำมือจากเปลือกผักตบชวา งานผ้าทอจากเส้นใยผักตบชวา นวัตกรรมระดับประเทศ งานเคหะสิ่งทอและแฟชั่นเสื้อผ้าสวมใส่ที่รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ/NIA

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ดอกไม้ประดิษฐ์
ชื่อสินค้า
ดอกไม้ประดิษฐ์
รหัสสินค้า A28-0001
ราคา ไม่ระบุ
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์มวยไทย
ชื่อสินค้า
ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์มวยไทย
รหัสสินค้า A28-0002
ราคา ไม่ระบุ
โมบายชนิดแขวน
ชื่อสินค้า
โมบายชนิดแขวน
รหัสสินค้า A28-0003
ราคา ไม่ระบุ
กล่องใส่กระดาษทิชชูจากธรรมชาติ
ชื่อสินค้า
กล่องใส่กระดาษทิชชูจากธรรมชาติ
รหัสสินค้า A28-0004
ราคา ไม่ระบุ