ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Ban-Saun Mae-Tha Community   Enterprise  For Mushroom  Cultivation  And Processing
ชื่อสถานประกอบการ Ban-Saun Mae-Tha Community Enterprise For Mushroom Cultivation And Processing
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง
URL http://thaiecomarket.com/Ban_Saun-Mae_Tha-Community---Enterprise--For-Mushroom--Cultivation--And-Processing--

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

ไม่พบข้อมูล

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ -
ตำแหน่ง -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล jdaimushrooms@gmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ


Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้