ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
C S P CHIANG MAI SAA - PAPER
ชื่อสถานประกอบการ C S P CHIANG MAI SAA - PAPER
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 220 หมู่3 ซอย- ถนนเชียงใหม่ - พร้าว แขวงแม่แฝก เขตสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
URL http://thaiecomarket.com/C-S-P-CHIANG-MAI-SAA-_-PAPER

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นฤมล บัวเย็น
ตำแหน่ง -
โทรศัพท์ 053-849658
โทรสาร 053-849356
อีเมล NONG_NAMON@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

220 ม.3 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

กระดาษสาเครื่องเนื้อละเอียด ขนาด 50 x 70 cm. x 80 gsm
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องเนื้อละเอียด ขนาด 50 x 70 cm. x 80 gsm
รหัสสินค้า A3-0001
ราคา 13.00 บาท
กระดาษสาเครื่องเนื้อละเอียด
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องเนื้อละเอียด
รหัสสินค้า A3-0002
ราคา 23.00 บาท
กระดาษสาเครื่องเนื้อละเอียด ขนาด 70 x 100 cm. x 80 gsm
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องเนื้อละเอียด ขนาด 70 x 100 cm. x 80 gsm
รหัสสินค้า A3-0003
ราคา 26.00 บาท
กระดาษอุ่นริ้ว (กระดาษสาเครื่อง) ขนาด 50 x 70 x cm. 25 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษอุ่นริ้ว (กระดาษสาเครื่อง) ขนาด 50 x 70 x cm. 25 gsm.
รหัสสินค้า A3-0004
ราคา 4.00 บาท
กระดาษอุ่นริ้ว (กระดาษสาเครื่อง) ขนาด 65 x 95 cm. x 25 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษอุ่นริ้ว (กระดาษสาเครื่อง) ขนาด 65 x 95 cm. x 25 gsm.
รหัสสินค้า A3-0005
ราคา 7.00 บาท
กระดาษอุ่นริ้ว (กระดาษสาเครื่อง) ขนาด 70 x 100 cm. x 25 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษอุ่นริ้ว (กระดาษสาเครื่อง) ขนาด 70 x 100 cm. x 25 gsm.
รหัสสินค้า A3-0006
ราคา 8.00 บาท
กระดาษสาเครื่องเยื่อกล้วย ขนาด 50 x 70 cm. x 35 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องเยื่อกล้วย ขนาด 50 x 70 cm. x 35 gsm.
รหัสสินค้า A3-0007
ราคา 6.00 บาท
กระดาษสาเครื่องเยื่อกล้วย ขนาด 65 x 95 cm. x 35 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องเยื่อกล้วย ขนาด 65 x 95 cm. x 35 gsm.
รหัสสินค้า A3-0008
ราคา 10.00 บาท
กระดาษสาเครื่องเยื่อกล้วย ขนาด 70 x 100 cm. x 35 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องเยื่อกล้วย ขนาด 70 x 100 cm. x 35 gsm.
รหัสสินค้า A3-0009
ราคา 12.00 บาท
กระดาษสาเครื่องใส่ดิ้น (ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง)
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องใส่ดิ้น (ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง)
รหัสสินค้า A3-0010
ราคา 6.00 บาท
กระดาษสาเครื่องใส่ดิ้น (ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง)
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องใส่ดิ้น (ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง)
รหัสสินค้า A1-0011
ราคา 9.00 บาท
กระดาษสาเครื่องใส่ดิ้น (ดิ้นเงิน + ดิ้นทอง)
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องใส่ดิ้น (ดิ้นเงิน + ดิ้นทอง)
รหัสสินค้า A3-0012
ราคา 10.00 บาท
กระดาษสาเครื่องใส่ใบมะม่วง ขนาด 50 x 70 cm. x 35 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องใส่ใบมะม่วง ขนาด 50 x 70 cm. x 35 gsm.
รหัสสินค้า A3-0013
ราคา 10.00 บาท
กระดาษสาเครื่องใส่ใบมะม่วง ขนาด 65 x 955 cm. x 35 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องใส่ใบมะม่วง ขนาด 65 x 955 cm. x 35 gsm.
รหัสสินค้า A3-0014
ราคา 14.00 บาท
กระดาษสาเครื่องใส่ใบมะม่วง ขนาด 70 x 100 cm. x 35 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องใส่ใบมะม่วง ขนาด 70 x 100 cm. x 35 gsm.
รหัสสินค้า A3-0015
ราคา 16.00 บาท
กระดาษสามือเรียบ ขนาด 55 x 80 cm. เบอร์ 2.5
ชื่อสินค้า
กระดาษสามือเรียบ ขนาด 55 x 80 cm. เบอร์ 2.5
รหัสสินค้า A3-0016
ราคา 10.00 บาท
กระดาษสามือขรุขระ ขนาด 55 x 80 cm. เบอร์ 2.5
ชื่อสินค้า
กระดาษสามือขรุขระ ขนาด 55 x 80 cm. เบอร์ 2.5
รหัสสินค้า A3-0017
ราคา 8.00 บาท
กระดาษสาเครื่องชนิดม้วน ขนาด 70 x 150 cm. x 25 gsm.
ชื่อสินค้า
กระดาษสาเครื่องชนิดม้วน ขนาด 70 x 150 cm. x 25 gsm.
รหัสสินค้า A3-0018
ราคา 22.00 บาท
ริบบิ้นกระดาษสา
ชื่อสินค้า
ริบบิ้นกระดาษสา
รหัสสินค้า A3-0019
ราคา 8.00 บาท
เชือกกระดาษสา
ชื่อสินค้า
เชือกกระดาษสา
รหัสสินค้า A3-0020
ราคา 10.00 บาท