ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
ชื่อสถานประกอบการ CHAMNAN FOOD
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 106 หมู่3 ซอย- ถนน- แขวงหนองตีนนก เขตบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
URL http://thaiecomarket.com/CHAMNAN-FOOD

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

ไม่พบข้อมูล

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาว นิธิภา วนานุวัธ
ตำแหน่ง ผจก.ตลาด / ขาย
โทรศัพท์ 0385886589 / 0818594107
โทรสาร 038588660
อีเมล chamnanfood@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.chamnanfood.com

รายละเอียดผู้ประกอบการ

บริษัท ชำนาญอาหาร จำกัด จากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์อาหารและมีประสบการณ์ทางโรงงานแปรรูปอาหารมายาวนานทำให้ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตมาบริโภคเป็นเรื่องสำคัญมากจึงนำมาเป็นนโยบายในการผลิตซีอิ้วและซอสต่างๆที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติ 100 % จะให้ผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสารก่อมะเร็ง 3-MCPD เมื่อได้ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมจึงพบว่าการเพาะปลูกและการแปรรูปแบบเกษตรอินทรีย์ Organic Farming and Processing จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านสุขภาพได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นเกษตรที่อิงระบบนิเวศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการคงสภาพความสมบูรณ์ของดินทำให้พืชผลรสชาติดีตามธรรมชาติและเมื่อนำมาแปรรูปจะได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วนมากกว่าและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเกษตรแบบอุตสาหกรรม Industrial or Conventional Farming and Processing ที่ใช้ย่าฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี สารเคมีฆ่าวัชพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ทำให้ได้ผลผลิตอาหารที่ไม่เพียงมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ แต่ยังมีสารเคมีปนเปื้อน Chemical Residue ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพด้วย จากนั้นจึงได้สรรหาถั่วเหลืองออร์แกนิคและข้าวหอมมะลิออร์แกนิคทีปลูกในประเทศไทยที่ได้ตรวจรับรองระบบเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ นำมาหมักโดยวิธีทางธรรมชาติล้วนๆ พร้อมกับเกลือทะเล โดยใช้เวลาหมักไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีการปรุงแต่งด้วยสารเคมีใดๆ ไม่เติมสารกันบูดทุกชนิด และเป็นผลิตภัณฑ์ Wheat & Gluten Free Organic Soy Sauce ได้รับการคัดสรร OTOP ปี 2553 ของตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะชิงเทรา ได้ระดับห้าดาว Organic Miso ได้รับการคัดสรร OTOP ของปี 2555 ระดับสี่ดาว เป้าหมายในการทำธุรกิจก็เพื่อให้ผู้บริโภคคนไทยสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซอสออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเป็นความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร รวมไปถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้แก่ลูกหลานของคนไทยนานเท่านาน

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

โมริโซย่า
ชื่อสินค้า
โมริโซย่า
รหัสสินค้า A24-0001
ราคา ไม่ระบุ