ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
ชื่อสถานประกอบการ CPF Thailand PCL
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 200 หมู่1 ซอย- ถนน- แขวงคลองปูน เขตแกลง จังหวัดระยอง 21170
URL http://thaiecomarket.com/CPF-Thailand-PCL

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Carbon Footprtint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ กุหลาบ กิมศรี
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ 02-6357507
โทรสาร 02-6310662
อีเมล kularb@cpf.co.th
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ซีพีเอฟ") เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บอกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ไก่สดอนามัย
ชื่อสินค้า
ไก่สดอนามัย
รหัสสินค้า A47-0001
ราคา 110.00 บาท
เกี๊ยวกุ้ง
ชื่อสินค้า
เกี๊ยวกุ้ง
รหัสสินค้า A47-0002
ราคา 65.00 บาท