ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Chaichien Somphornchokchai
ชื่อสถานประกอบการ Chaichien Somphornchokchai
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 135 หมู่12 ซอย- เขตแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
URL http://thaiecomarket.com/Chaichien-Somphornchokchai

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

IFOAM ACCREDITED (เกษตรอินทรีย์)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ ชัยเชียร สมพรโชคชัย
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
โทรศัพท์ 097 921 2981
โทรสาร -
อีเมล somphorn.chaichien19@gmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

ชัยเชียร สมพรโชคชัย CFK Organic Thailand เป็น หจก. เล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ ผลิตผัก ผลไม้อิทรีย์ เพื่อจัดจำหน่าย ให้กับผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ ต้งอยู่บนภูเขาในพื้นที่ 20 ไร่ เป็นการร่วมกลุ่มของคนชนเผ่าที่อยู่ป่าต้นน้ำ เพื่อผลิตผักผลไม้เมืองหนาว อินทรีย์ และลดพื้นที่การใช้สารเคมี ผลิตให้แก่พ่อค้าที่จะรับไปจัดจำหน่ายต่อโดยการทำสัญญา

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

มะเขือเทศเชอร์รี่ออแกนิค
ชื่อสินค้า
มะเขือเทศเชอร์รี่ออแกนิค
รหัสสินค้า A39-0001
ราคา ไม่ระบุ
อะโวคาโดออแกนิค
ชื่อสินค้า
อะโวคาโดออแกนิค
รหัสสินค้า A39-0002
ราคา ไม่ระบุ
แตงกวาญี่ปุ่นออแกนิค
ชื่อสินค้า
แตงกวาญี่ปุ่นออแกนิค
รหัสสินค้า A39-0003
ราคา ไม่ระบุ
พริกหวานเขียว
ชื่อสินค้า
พริกหวานเขียว
รหัสสินค้า A39-0004
ราคา ไม่ระบุ
พริกหวานเหลือง
ชื่อสินค้า
พริกหวานเหลือง
รหัสสินค้า A39-0005
ราคา ไม่ระบุ
พริกหวานแดง
ชื่อสินค้า
พริกหวานแดง
รหัสสินค้า A39-0006
ราคา ไม่ระบุ
ฟักทอง
ชื่อสินค้า
ฟักทอง
รหัสสินค้า A39-0007
ราคา ไม่ระบุ