ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY
ชื่อสถานประกอบการ EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 15 หมู่12 แขวงกุดโบสถ์ เขตเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
URL http://thaiecomarket.com/EIAMHENG-TAPIOCA-STARCH-INDUSTRY

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Carbon Footprtint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นายกษิณ สิงหวรวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 087-7767998
โทรสาร 044-447076
อีเมล junthimaporn@eiamheng.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง (Native Tapioca Starch) ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้า และบริการอย่างมีคุณภาพ และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในทุกกิจกรรมของกระบวนการผลิต โดยบริษัทได้มีการรับรองจากมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2004, อุตสาหกรรม สีเขียว ระดับ 3, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, GMP, HACCP

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

แป้งมันสำปะหลัง
ชื่อสินค้า
แป้งมันสำปะหลัง
รหัสสินค้า A29-0031
ราคา 12.00 บาท