ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Fai Pluak Mai Natural Indigo Learning Conter
ชื่อสถานประกอบการ Fai Pluak Mai Natural Indigo Learning Conter
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 136 หมู่2 แขวงช่างเคิ่ง เขตแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
URL http://thaiecomarket.com/Fai-Pluak-Mai-Natural-Indigo-Learning-Conter

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ แสงอรุณ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง -
โทรศัพท์ 089-4321870
โทรสาร 66-53-828288
อีเมล faiplueakmai@hotmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

ศูนย์เรียนรู้ห้อมครามฝ้ายเปลือกไม้ ศูนย์เรียนรู้ห้อมคราม ฝ้ายเหลือกไม้ มุ่งเน้นการผลิตผ้าทอโดยใช้ วัตถุดิบและช่างฝีมือในท้องถิ่น ทำการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด ใช้พลังงาน และทัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิต โดยวิถีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาที่ยั่งยืน

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ผ้าซิ่นตีนจกหงส์ดำคลุมทั้งกรง
ชื่อสินค้า
ผ้าซิ่นตีนจกหงส์ดำคลุมทั้งกรง
รหัสสินค้า A17-0001
ราคา 9,500.00 บาท
ผ้าซิ่นตีนจกลายนกกุม
ชื่อสินค้า
ผ้าซิ่นตีนจกลายนกกุม
รหัสสินค้า A17-0002
ราคา 9,500.00 บาท
เสื้อกะเหรี่ยงประยุกต์
ชื่อสินค้า
เสื้อกะเหรี่ยงประยุกต์
รหัสสินค้า A17-0003
ราคา 1,300.00 บาท
เสื้อ 2ni1
ชื่อสินค้า
เสื้อ 2ni1
รหัสสินค้า A17-0004
ราคา 2,500.00 บาท
กั๊กแซ็ก
ชื่อสินค้า
กั๊กแซ็ก
รหัสสินค้า A17-0005
ราคา 3,500.00 บาท
กั๊กแต่งจกชนเผ่า
ชื่อสินค้า
กั๊กแต่งจกชนเผ่า
รหัสสินค้า A17-0006
ราคา 3,200.00 บาท
เสื้อยาจก
ชื่อสินค้า
เสื้อยาจก
รหัสสินค้า A17-0007
ราคา 2,800.00 บาท
กางเกงยาจก
ชื่อสินค้า
กางเกงยาจก
รหัสสินค้า A17-0008
ราคา 2,500.00 บาท
เสื้อตัวสั้นทรงพม่า
ชื่อสินค้า
เสื้อตัวสั้นทรงพม่า
รหัสสินค้า A17-0009
ราคา 2,500.00 บาท
กระเป๋าย่าม
ชื่อสินค้า
กระเป๋าย่าม
รหัสสินค้า A17-0010
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อเชิ้ตแต่งลาย
ชื่อสินค้า
เสื้อเชิ้ตแต่งลาย
รหัสสินค้า A17-0011
ราคา 1,800.00 บาท