ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
ชื่อสถานประกอบการ Faicherngdoi
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง หมู่3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด แขวงสบเตี๊ยะ เขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
URL http://thaiecomarket.com/Faicherngdoi

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวทัญกานร์ ยานะโส
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์ 0810272688
โทรสาร -
อีเมล Fai_cherngdoi@hotmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

ฝ้ายเชิงดอย มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่นำมาใช้ย้อมมาจากธรรมชาติในท้องถิ่น แบ่งออกเป็น วัสดุที่ใช้กระบวนการย้อมร้อนและวัสดุที่ใช้กระบวนการย้อมเย็น สำหรับวัสดุในการย้อมได้จากการต้มเปลือกไม้ ใบไม้และลูกไม้ เช่น ลูกมะเกลือเป็นลูกไม้ในท้องถิ่นนำมาดองหรือตำแล้วย้อมฝ้าย จะให้ผ้าสีเทาและน้ำตาล, ไม้ฝางใช้แกนจากกิ่งไม้นำมาต้มให้สีชมพู, ไม้มะม่วงใช้ใบและกิ่งนำมาต้มให้สีเหลืองอ่อน และ วัสดุที่ใช้ในการย้อมเย็นได้สีจากหินและดินในท้องถิ่น ได้แก่ สีหินโมคคัลลาน ย้อมจากดินแดงได้สีอิฐ ในส่วนของกระบวนการย้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ เช่น - ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยหมุนเวียนการใช้น้ำแต่ละบ่อจะทิ้งเฉพาะน้ำบ่อแรก และบ่อต่อ ๆ ไปจะเวียนใช้กับฝ้ายในเครือต่อ ๆ ไป ทำให้การย้อมแต่ละเครือหรือผ้าทุก ๆ 75 เมตรจะทิ้งน้ำเพียง 1 บ่อ (100 ลิตร), - น้ำที่ทิ้งจะถูกนำเข้าบ่อบำบัดเพื่อกรองน้ำแล้วน้ำที่ผ่านการกรองสามารถนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้โดยไม่ส่งผลเสียกับต้นไม้เนื่องจากการย้อมไม่มีสารเคมีใด ๆ, - ตะกอนของวัสดุที่ใช้ย้อมคือเปลือกไม้ เศษดิน สิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติและถูกนำกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง, - การใช้ฟืนในการต้มฝ้าย (ย้อมร้อน) ใช้ฟืนเพียง 25 ก.ก. จากการย้อมปกติเคยใช้ถึง 45 ก.ก. โดยมีการปรับตะแกรงวางฟืนให้อยู่ใกล้กับหม้อต้มทำให้ความร้อนกระจายสม่ำเสมอ เป็นต้น ถัดมาเป็นกระบวนการทอมือ ซึ่งเป็นกระบวนการของงานหัตถกรรมที่ถูกถ่ายทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบ ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีช่างทอที่เป็นแรงงานในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของการทอผ้าให้คงอยู่อย่างที่เราเห็นได้ในปัจจุบัน และขั้นตอนสุดท้ายคือ กระบวนการตัดเย็บทั้งเสื้อผ้าบุรุษ/สตรี โดยตัดจากไซร์ใหญ่ก่อนแล้วจึงตัดไซร์เล็ก เศษผ้าที่เหลือจากการตัดจะถูกนำมาทำงานประดิษฐ์งานต่าง ๆ จากเศษผ้า เป็นการใช้ผ้าแต่ละม้วนอย่างคุ้มค่าและยังทำให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

เสื้อแยกเกล็ดชาย
ชื่อสินค้า
เสื้อแยกเกล็ดชาย
รหัสสินค้า A10-0001
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อจีนกุ๊นแต่ง ย้อมจากหิน
ชื่อสินค้า
เสื้อจีนกุ๊นแต่ง ย้อมจากหิน
รหัสสินค้า A10-0002
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อเหรียญชาย ย้อมจากหิน
ชื่อสินค้า
เสื้อเหรียญชาย ย้อมจากหิน
รหัสสินค้า A10-0003
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อจีนแต่งชาย
ชื่อสินค้า
เสื้อจีนแต่งชาย
รหัสสินค้า A10-0004
ราคา 1,500.00 บาท
ชุดแซ็กเย็บมือ
ชื่อสินค้า
ชุดแซ็กเย็บมือ
รหัสสินค้า A10-0005
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อแซ็กสั้น
ชื่อสินค้า
เสื้อแซ็กสั้น
รหัสสินค้า A10-0006
ราคา 1,200.00 บาท
เสื้อคอกลมกุ๊น
ชื่อสินค้า
เสื้อคอกลมกุ๊น
รหัสสินค้า A10-0007
ราคา 850.00 บาท
เสื้อเย็บมือหญิง
ชื่อสินค้า
เสื้อเย็บมือหญิง
รหัสสินค้า A10-0008
ราคา 1,300.00 บาท
เสื้อแซ็กสั้น
ชื่อสินค้า
เสื้อแซ็กสั้น
รหัสสินค้า A10-0009
ราคา 1,200.00 บาท