ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
GROUP WOMEN WEAVER SILK TAMBON SAWAI
ชื่อสถานประกอบการ GROUP WOMEN WEAVER SILK TAMBON SAWAI
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 62 หมู่3 ซอย- ถนน- แขวงสวาย เขตเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
URL http://thaiecomarket.com/GROUP-WOMEN-WEAVER-SILK-TAMBON-SAWAI

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับเงิน)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวศิริวรรณ คำพันธ์
ตำแหน่ง กรรมการ
โทรศัพท์ 084-7658218
โทรสาร -
อีเมล one2118@hotmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ผ้าคลุมไหล่บาติก ลายสร้างสรรค์
ชื่อสินค้า
ผ้าคลุมไหล่บาติก ลายสร้างสรรค์
รหัสสินค้า A41-0001
ราคา 1,500.00 บาท
ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ลายโฮล ทอยกดอกลายลูกแก้ว
ชื่อสินค้า
ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ลายโฮล ทอยกดอกลายลูกแก้ว
รหัสสินค้า A41-0002
ราคา 1,500.00 บาท
มัดหมี่ลายโซ่ ยกดอกลายลูกแก้ว
ชื่อสินค้า
มัดหมี่ลายโซ่ ยกดอกลายลูกแก้ว
รหัสสินค้า A41-0003
ราคา 4,900.00 บาท
ผ้าพันคอมัดหมี่ทอยกดอกลายลูกแก้ว
ชื่อสินค้า
ผ้าพันคอมัดหมี่ทอยกดอกลายลูกแก้ว
รหัสสินค้า A41-0004
ราคา 750.00 บาท
ผ้าพันคอยกลายลูกแก้ว
ชื่อสินค้า
ผ้าพันคอยกลายลูกแก้ว
รหัสสินค้า A41-0005
ราคา 650.00 บาท
ไหมมัดหมี่ทอยกลายลูกแก้วสีธรรมชาติ
ชื่อสินค้า
ไหมมัดหมี่ทอยกลายลูกแก้วสีธรรมชาติ
รหัสสินค้า A41-0006
ราคา 650.00 บาท
ยกดอกลายลูกแก้ว เม็ดพริกไทย 6 ตะกอ
ชื่อสินค้า
ยกดอกลายลูกแก้ว เม็ดพริกไทย 6 ตะกอ
รหัสสินค้า A41-0007
ราคา 2,800.00 บาท
ผ้าถุงโฮลโบราณ สีธรรมชาติ
ชื่อสินค้า
ผ้าถุงโฮลโบราณ สีธรรมชาติ
รหัสสินค้า A41-0008
ราคา 2,900.00 บาท
ผ้าถุงอำปรุม ลายโบราณ
ชื่อสินค้า
ผ้าถุงอำปรุม ลายโบราณ
รหัสสินค้า A41-0009
ราคา 1,500.00 บาท
ลายลูกแก้ว 8 ตะกอ สีพื้น
ชื่อสินค้า
ลายลูกแก้ว 8 ตะกอ สีพื้น
รหัสสินค้า A41-0010
ราคา 1,500.00 บาท