ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Hillkoff Coffee
ชื่อสถานประกอบการ Hillkoff Coffee
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 66 ถนนช้างเผือก แขวงศรีภูมิ เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
URL http://thaiecomarket.com/Hillkoff-Coffee

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวจิราภรณ์ สารีบุตร
ตำแหน่ง เลขนานุการบริหาร
โทรศัพท์ 087-1824101
โทรสาร -
อีเมล info@hillkoff.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

กาแฟฮิลล์ดอฟฟ์ Hillkoff ร้านกาแฟชาวไทยภูเขา เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ในการส่งเสริมชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นโดยการปลูกกาแฟ ทำงานร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหลายโครงการเพื่อพัฒนาด้านการปลูกกาแฟ จนได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรการแปรรูปกาแฟและได้จัดตั้ง HILLKOFF ให้เป็นบริษัทด้านกาแฟครบวงจร มีการรับซื้อกาแฟจากเกษตรกร การจำหน่ายกาแฟคั่ว การบริการด้านเครื่องชงกาแฟ อุปกรณ์ ศูนย์ซ่อมพร้อมการเรียนการสอนในด้านกาแฟและยังมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

กาแฟอมก๋อยออร์แกนิค
ชื่อสินค้า
กาแฟอมก๋อยออร์แกนิค
รหัสสินค้า A20-0001
ราคา 375.00 บาท