ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
KHAOTAN THANEE_ Ordinary Partnership
ชื่อสถานประกอบการ KHAOTAN THANEE_ Ordinary Partnership
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 158 หมู่3 ซอย- ถนนแจ้ซ้อน-เมืองปาน แขวงบ้านเป้า เขตเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
URL http://thaiecomarket.com/KHAOTAN-THANEE_-Ordinary-Partnership-

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นายสุรเชษฐ เทพปินตา
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
โทรศัพท์ 081-3662756
โทรสาร 054-360808
อีเมล khaotanth@hotmail.com
เว็บไซต์ http://khaotanricecracker.blogspot.com/

รายละเอียดผู้ประกอบการ

ห้างหุ้นส่วนสามัญข้าวแต๋นธานี “ข้าวแต๋น” ย้อนไปเมื่อ 200 ปีก่อน ข้าวแต๋น เป็นขนมเสบียง ในยามศึกสงคราม โดยการนำข้าวไปตากแห้ง บรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อขบวนศึกแวะพักที่ไหนก็จะนำข้าวตากแห้งนั้นมาใส่น้ำทานคู่กับเนื้อแห้ง ปลาเค็ม ฯลฯ ต่อมา ข้าวแต๋น ได้ผ่านการพัฒนาให้มีรูปแบบ หลากหลาย และ มีหลากหลายรสชาติ เป็นขนมของฝากที่อร่อย มีชื่อเสืยงของจังหวัดลำปาง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ซึ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ SMEs โดยมีระบบบริหารแบบระบบครอบครัว มีการแบ่งงานตามความรับผิดชอบและมีพนักงานเป็น ระดับชาวบ้าน จากชุมชนในตำบล บ้านเป้าถึง 13 หมู่บ้าน เป็นแรงงานผลิต และยังได้รับคัดเลือกเป็น OTOP ระดับ 5 ดาว ระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2547 – 2549 และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการตัวอย่างจากหน่วยงาน SMEs (กระทรวงอุตสาหกรรม) มีมาตรฐานการผลิตระดับ GMP และ มาตรฐานอาหารปลอดภัยข้าวแต๋นน้ำแตงโมเป็นผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูป มาจากข้าวเหนียวคัดพิเศษและหลากหลายธัญพืชที่ผสม และ ตกแต่งเพื่อสุขภาพ เป็นขนมรูปแบบของขนมไทยพื้นบ้าน แต่ทันสมัย โดยเน้นความ กรอบ อร่อย เพื่อสุขภาพ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ได้เคยส่งไปขายยังต่างประเทศถึง 27 ประเทศ และยังได้รับการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมถึงได้รับใบประกาศ Green Products ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยไฟฟ้าจาก solar roof เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ข้าวแต๋นโดนัท
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นโดนัท
รหัสสินค้า A34-0001
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นงา
รหัสสินค้า A34-0002
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นธัญพืช
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นธัญพืช
รหัสสินค้า A34-0003
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นมินิ
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นมินิ
รหัสสินค้า A34-0004
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นหวาน
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นหวาน
รหัสสินค้า A34-0025
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นโดนัท (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นโดนัท (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0006
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0007
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0008
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0009
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นต้มยำ (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นต้มยำ (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0010
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นธัญพืช (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นธัญพืช (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0011
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นมินิ (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นมินิ (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0012
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นหน้าหวาน (น้ำตาลมะพร้าว) (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นหน้าหวาน (น้ำตาลมะพร้าว) (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0013
ราคา 30.00 บาท
ข้าวแต๋นหมูหยอง (ถุงใส่)
ชื่อสินค้า
ข้าวแต๋นหมูหยอง (ถุงใส่)
รหัสสินค้า A34-0014
ราคา 30.00 บาท