ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Mae Fah Luang Foundation
ชื่อสถานประกอบการ Mae Fah Luang Foundation
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 1875/1 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
URL http://thaiecomarket.com/Mae-Fah-Luang-Foundation

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Carbon Footprtint (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวนฤมล มัธยมชาติ
ตำแหน่ง หัวหน้าพนักงานประสานงานขาย - อาวุโส
โทรศัพท์ 02-252-7114 ต่อ 234
โทรสาร 02-254-1665
อีเมล food@doitung.org
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ ดอยตุง เป็นผลอันเกิดจากโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งประสบความสำเร็จในการหยุดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ โครงการพัฒนาดอยตุงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครอบคลุม 29 หมู่บ้าน

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

กาแฟดอยตุง
ชื่อสินค้า
กาแฟดอยตุง
รหัสสินค้า A21-0001
ราคา 230.00 บาท