ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
ฑีตา
ชื่อสถานประกอบการ ฑีตา
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง Mae Teeta Natural Indigo-dyed Textile หมู่14 แขวงนาหัวบ่อ เขตพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
URL http://thaiecomarket.com/MaeTeeta

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับเงิน)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางประไพพันธ์ แดงใจ
ตำแหน่ง -
โทรศัพท์ 081-954-2205
โทรสาร -
อีเมล motherteeta@gmail.com
เว็บไซต์ http://maeteeta.net

รายละเอียดผู้ประกอบการ


Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

เสื้อผ้า
ชื่อสินค้า
เสื้อผ้า
รหัสสินค้า teeta-01
ราคา ไม่ระบุ