ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Nakhawsamdin
ชื่อสถานประกอบการ Nakhawsamdin
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 151/7 หมู่2 ถนนท่าซัก แขวงท่าซัก เขตเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 8000
URL http://thaiecomarket.com/Nakhawsamdin

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

ไม่ระบุ

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ กรกนก รักษ์รงค์
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์ 082-0082220
โทรสาร 075-447978
อีเมล nakhawsamdin@gmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

กลุ่มนาข้าวแซมดิน เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในวิถีเกษตรกรรม โดยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก แปรรูปและจัดจำหน่าย ซึ่งการเพาะปลูกข้าวจะเป็นกระบวนการปลอดสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง มีการบริหารจัดกร ควบคุมและรักษามาตรฐานการผิลตที่มีคุณภาพร่วมกับการมุ่งเน้นกระบวนการสร้างเครือข่ายชาวนา (ผู้ผลิต) และเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดความร่วมมือแพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนชาวนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ข้าวซ้อมมือสังข์หยด 5 กก.
ชื่อสินค้า
ข้าวซ้อมมือสังข์หยด 5 กก.
รหัสสินค้า A26-0001
ราคา 500.00 บาท
จมูกข้าวกล้องงอกพร้อมชง (ชนิดผง)
ชื่อสินค้า
จมูกข้าวกล้องงอกพร้อมชง (ชนิดผง)
รหัสสินค้า A26-0001
ราคา 120.00 บาท
ชาข้าวงอกแซมดิน
ชื่อสินค้า
ชาข้าวงอกแซมดิน
รหัสสินค้า A26-0009
ราคา 250.00 บาท
ข้าวซ้อมมือสังข์หยด 30 กก.
ชื่อสินค้า
ข้าวซ้อมมือสังข์หยด 30 กก.
รหัสสินค้า A26-0005
ราคา 2,400.00 บาท