ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Panel Plus Co Ltd
ชื่อสถานประกอบการ Panel Plus Co Ltd
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 417/14 หมู่1 ซอย- ถนนกาญจนวนิช แขวงพะตง เขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
URL http://thaiecomarket.com/Panel-Plus-Co-Ltd

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ ชัยยุทธ สุขเมธติ
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพและพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ 083 2287882
โทรสาร 074 291019-20
อีเมล sales@panelplus.co.th
เว็บไซต์ http://www.panelplus.co.th

รายละเอียดผู้ประกอบการ

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมใช้ชื่อว่าเอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เราเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล 300,000 ลูกบาศ์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตรต่อปี พาเนล พลัส จึงเป็นที่ยอมรับในเอเซียว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ไม้ปาร์ติเกิล
ชื่อสินค้า
ไม้ปาร์ติเกิล
รหัสสินค้า A44-0001
ราคา ไม่ระบุ
ไม้เอ็มดีเอฟ
ชื่อสินค้า
ไม้เอ็มดีเอฟ
รหัสสินค้า A44-0002
ราคา ไม่ระบุ
ไม้เคลือบเมลามีน
ชื่อสินค้า
ไม้เคลือบเมลามีน
รหัสสินค้า A44-0003
ราคา ไม่ระบุ