ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Peungjai
ชื่อสถานประกอบการ Peungjai
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 93 หมู่14 ซอย- ถนน- แขวงสันปูเลย เขตดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
URL http://thaiecomarket.com/Peungjai

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาว มนทิพา บุญเทียม
ตำแหน่ง รองประธาน
โทรศัพท์ 086-6544303
โทรสาร 089-6348981
อีเมล peungjai.rit@gmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

เปิงใจ๋

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

กางเกงโก๊ะจัง
ชื่อสินค้า
กางเกงโก๊ะจัง
รหัสสินค้า A7-0001
ราคา 1,600.00 บาท
กางเกงทรงบอลลูน
ชื่อสินค้า
กางเกงทรงบอลลูน
รหัสสินค้า A7-0002
ราคา 1,600.00 บาท
เสื้อยืดแต่งคราม
ชื่อสินค้า
เสื้อยืดแต่งคราม
รหัสสินค้า A7-0003
ราคา 550.00 บาท
กางเกงเป้าต่ำ
ชื่อสินค้า
กางเกงเป้าต่ำ
รหัสสินค้า A7-0004
ราคา 1,600.00 บาท
เสื้อกั๊กยาว (ฝ้ายปั่นมือ)
ชื่อสินค้า
เสื้อกั๊กยาว (ฝ้ายปั่นมือ)
รหัสสินค้า A7-0005
ราคา 3,200.00 บาท
เสื้อคลุมด้นมือห้อยเหรียญ
ชื่อสินค้า
เสื้อคลุมด้นมือห้อยเหรียญ
รหัสสินค้า A7-0006
ราคา 3,500.00 บาท
โปโลฝ้ายปั่นมือ
ชื่อสินค้า
โปโลฝ้ายปั่นมือ
รหัสสินค้า A7-0007
ราคา 2,500.00 บาท
เสื้อคอบัว
ชื่อสินค้า
เสื้อคอบัว
รหัสสินค้า A7-0008
ราคา 1,400.00 บาท
กางเกงขาตรง (ฝ้ายปั่นมือ)
ชื่อสินค้า
กางเกงขาตรง (ฝ้ายปั่นมือ)
รหัสสินค้า A7-0009
ราคา 3,200.00 บาท
กระเป๋าสะพาย
ชื่อสินค้า
กระเป๋าสะพาย
รหัสสินค้า A7-0010
ราคา 2,500.00 บาท
ย่ามปักลาย
ชื่อสินค้า
ย่ามปักลาย
รหัสสินค้า A7-0011
ราคา 1,900.00 บาท