ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Phupassara
ชื่อสถานประกอบการ Phupassara
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 150/2 หมู่7 แขวงหนองหม้อ เขตตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
URL http://thaiecomarket.com/Phupassara

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

IFOAM ACCREDITED (เกษตรอินทรีย์)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นายศรัณย์ นาคะประทีป
ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์ 081-860-6885
โทรสาร 02-731-0085
อีเมล programpro@hotmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

ภูภัสสรา กำเนิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือลูกนา ที่เช่านาของพวกเรามากว่า 50 ปี ทุกคนทำนาโดยใช้วิธีเดิมๆต่อเนื่องกัน ทุกวันที่ผ่านไปหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ลง ทุกคนต้องตกอยู่ในวังวนของสารเคมีและหนี้สิน เราจึงต้องนำพวกเขาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ นำพันธ์ข้าว riceberry ไปทดลองปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ทุกวันนี้ชีวิตของเขาเริ่มดีขึ้น เรานำข้าวเปลือกอินทรีย์ทดลองสีแล้วบรรจุถุงสูญญากาศ มีผู้ต้องการสั่งซื้อเข้ามามากพอควร เกษตรกรเริ่มยอมรับแนวทางนี้ หากมีผู้สนับสนุน เราคิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่พวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ฟาร์มนาของพวกเรายินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยHome Stay หลังน้อย กลางทุ่งนา ในยามถึงวันเวลาเพาะปลูกทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ ที่หาได้ยากยิ่งในสังคมเมือง ไปท่องเที่ยวกัน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยพืชผักอินทรีย์ 100% รับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลโดย IFOAM และ Organic Thailand

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ข้าวเปลือกและข้าวสารอินทรีย์
ชื่อสินค้า
ข้าวเปลือกและข้าวสารอินทรีย์
รหัสสินค้า A22-0001
ราคา 100.00 บาท