ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
Raming Tea
ชื่อสถานประกอบการ Raming Tea
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 151 หมู่3 ซอย- ถนน- แขวงท่าศาลา เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
URL http://thaiecomarket.com/Raming-Tea-

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

USDA Organic (เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาว ดวงกมล กรุณา
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์ 053-242-292 #108
โทรสาร 053-242-616
อีเมล info@ramingtea.co.th
เว็บไซต์ http://www.ramingtea.com

รายละเอียดผู้ประกอบการ

บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด การสารวจและบุกเบิกไร่ชาของ ประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี เกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาระมิงค์ จากัด ด้วยแรงบันดาลใจจากการค้นพบในหนังสือเอ็นไซโคลปิเดียว่า ‚ณ ผืนแผ่นดินของถิ่นล้านนา เป็นแหล่งกาเนิดชาแห่งหนึ่งของโลก‛ (William H : Ukers, 1935. All about tea The Tea and Coffee Trade Journal.) การสารวจในครั้งนั้น พบว่าต้นเมี่ยง ณ เขตภูเขาสูง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่คนรุ่นเก่าเก็บมาทาเมี่ยง เป็นต้นชาป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติและเป็นชาสายพันธุ์อัสสัมแบบเดียวกับที่นิยมปลูกในประเทศอินเดียและศรีลังกา การบุกเบิกทาไร่และผลิตชาแบบสากลจึงได้เริ่มต้นขึ้น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เดิมชื่อ บริษัท ใบชาตราภูเขา จากัด ได้เริ่มบุกเบิก ทาไร่ชา และผลิตใบชาในพื้นที่ภูเขาสูง แหล่งต้นน้า อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว่า 3,000 ไร่ ส่งเสริมอาชีพการปลูกชาแก่ชาวเขาเผ่ามูเซอ และชาวท้องถิ่น กว่า 200 หลังคาเรือน ในปี พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกชา ซึ่งอยู่บริเวณต้นแม่น้าปิง เดิมชื่อแม่น้าแม่ระมิงค์ และเป็นพื้นที่เดียวกับที่ แกะภูเขาอาศัย ซึ่งแกะภูเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า RAM จึงสอดคล้องกับคาว่า RAMING TEA ชาระมิงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการชิมชา (tea taster ) เป็นผู้คัดเลือกชา นามาผสม (Blending ) ให้ได้คุณภาพ และมีรสชาติเป็น มาตรฐานระดับสากล

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ชาเขียวออแกนิค ชนิดใบ 70 กรัม
ชื่อสินค้า
ชาเขียวออแกนิค ชนิดใบ 70 กรัม
รหัสสินค้า A23-0001
ราคา 85.00 บาท
ชาเขียวออแกนิค ชนิดใบ 100 กรัม
ชื่อสินค้า
ชาเขียวออแกนิค ชนิดใบ 100 กรัม
รหัสสินค้า A23-0002
ราคา 100.00 บาท
ชาฝรั่งออแกนิค
ชื่อสินค้า
ชาฝรั่งออแกนิค
รหัสสินค้า A23-0003
ราคา 140.00 บาท