ผู้ผลิตสีเขียว
ส่งข้อความ
THANAPORN COTTON
ชื่อสถานประกอบการ THANAPORN COTTON
รหัสสถานที่
ที่ตั้ง 129 หมู่3 แขวงบ้านตาล เขตฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
URL http://thaiecomarket.com/THANAPORN-COTTON

ประเภทมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวธนพร แสนทิพยายาพร
ตำแหน่ง การตลาด
โทรศัพท์ 081 8858776
โทรสาร -
อีเมล aem0818858776@hotmail.com
เว็บไซต์ -

รายละเอียดผู้ประกอบการ

ธนพรผ้าฝ้าย

Share this

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

ผ้าพื้นสีขาว
ชื่อสินค้า
ผ้าพื้นสีขาว
รหัสสินค้า A04-0001
ราคา 80.00 บาท
ผ้าย้อมสีมะเกลือ
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมสีมะเกลือ
รหัสสินค้า A04-0002
ราคา 90.00 บาท
ผ้าย้อมสีเปลือกสะมอ
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมสีเปลือกสะมอ
รหัสสินค้า A04-0003
ราคา 80.00 บาท
ผ้าย้อมสีมะเกลืออ่อน
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมสีมะเกลืออ่อน
รหัสสินค้า A04-0004
ราคา 80.00 บาท
ผ้าย้อมคราม
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมคราม
รหัสสินค้า A04-0005
ราคา 100.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่
รหัสสินค้า A04-0006
ราคา 100.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่ ยกมุก
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่ ยกมุก
รหัสสินค้า A04-0007
ราคา 120.00 บาท
ผ้าสีมะเกลือ ยกมุก
ชื่อสินค้า
ผ้าสีมะเกลือ ยกมุก
รหัสสินค้า A04-0008
ราคา 120.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่ สีเปลือกไม้กับมะเกลือ
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่ สีเปลือกไม้กับมะเกลือ
รหัสสินค้า A04-0009
ราคา 90.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่สีขาวกับมะเกลือ
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่สีขาวกับมะเกลือ
รหัสสินค้า A04-0010
ราคา 80.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่สีน้ำตาล
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่สีน้ำตาล
รหัสสินค้า A04-0011
ราคา 80.00 บาท
ผ้าตาป่องสีครามอ่อนกับครามเข้ม
ชื่อสินค้า
ผ้าตาป่องสีครามอ่อนกับครามเข้ม
รหัสสินค้า A04-0012
ราคา 120.00 บาท
ผ้าตาป่องสีครามอ่อนกับครามเข้ม-เข้ม
ชื่อสินค้า
ผ้าตาป่องสีครามอ่อนกับครามเข้ม-เข้ม
รหัสสินค้า A04-0013
ราคา 120.00 บาท
ผ้าเนื้อยวมมัดหมี่
ชื่อสินค้า
ผ้าเนื้อยวมมัดหมี่
รหัสสินค้า A04-0014
ราคา 80.00 บาท
ผ้าเนื้อยวม มะเกลืออ่อน กับมะเกลือเข้ม
ชื่อสินค้า
ผ้าเนื้อยวม มะเกลืออ่อน กับมะเกลือเข้ม
รหัสสินค้า A04-0015
ราคา 80.00 บาท
ผ้าลายสกอต ขาว-ดำ
ชื่อสินค้า
ผ้าลายสกอต ขาว-ดำ
รหัสสินค้า A04-0016
ราคา 90.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่ เขียวคาดขาว
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่ เขียวคาดขาว
รหัสสินค้า A04-0017
ราคา 80.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่ สีขาว-ดำ
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่ สีขาว-ดำ
รหัสสินค้า A04-0018
ราคา 80.00 บาท
ผ้าลายมัดหมี่ สีขาว-แดง-เขียว
ชื่อสินค้า
ผ้าลายมัดหมี่ สีขาว-แดง-เขียว
รหัสสินค้า A04-0019
ราคา 80.00 บาท
ผ้าพื้นดำดูกขาว
ชื่อสินค้า
ผ้าพื้นดำดูกขาว
รหัสสินค้า A04-0020
ราคา 80.00 บาท