แนะนำการใช้งาน
 
 
ตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket) คืออะไร?
 
คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สนใจซื้อและผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้าหรือบริการ สามารถติดต่อกันได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์นี้และในเว็บไซต์ยังประกอบด้วยสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานสีเขียวจากหลากหลายหน่วยงานอีกด้วย คุณจะได้พบกับสินค้าและบริการสีเขียวออนไลน์หลากหลายประเภท
เช่น
      - แฟชั่น สิ่งทอ
      - อาหาร เครื่องดื่ม
      - เครื่องใช้สำนักงาน
      - สินค้าอุตสาหกรรม
      - หัตถกรรม
      - บริการโรงแรมสีเขียว
รวมถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ อีก มากมาย
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 
หากท่านคือผู้ประกอบการ ท่านสามารถเสนอขายสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ไม่จำกัด เข้าถึงตลาดทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ www.thaiecomarket.com ซึ่งรองรับภาษาอังกฤษได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากท่านคือผู้ซื้อหัวใจสีเขียวจะได้รับความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ ที่มีให้เลือกสรรมากมาย และยังสามารถติดต่อกับผู้ขายได้หลากหลายช่องทางอีกด้วย
 
การค้นหาสินค้า
 
มี3 ช่องทาง คือ
      1.ค้นหาจากหมวดหมู่สินค้า
      2.ค้นหาจากชื่อสินค้า และ
      3.ค้นหาจากชื่อร้านค้า
 
ขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์
 
      1. ผู้ซื้อสินค้าทำการกดเลือกสินค้า บริการที่ต้องการ โดยสามารถติดต่อสอบถามผู้ขายก่อนซื้อได้ผ่านทางช่องทางที่สะดวก
      2. ระบบจะทำการส่งคำสั่งซื้อ ไปยังอีเมลของผู้ขาย
      3. ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินตามเวลาที่กำหนด และ
      4. ผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้า บริการไปยังผู้ซื้อ
 
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานตลาดสีเขียวออนไลน์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ที่ www.thaiecomarket.com