สถานที่แนะนำ
SUphabeefarm

SUphabeefarm

เจ้าของ คุณสมบูรณ์–คุณสุภา ยาวิเลิศ เริ่มก่อตั้งเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์ผึ้ง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ บ้านหมื่นถ้อยน้ำงาม เลขที่ ๗๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนนน้ำตก แม่สา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชนิดของผึ้งที่เลี้ยง คือ ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ซึ่งมีผู้นำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน เลี้ยงง่าย ให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสูง เริ่มต้นเลี้ยงในปีแรกเพียง ๑๐ รัง ซึ่งต่อมาได้ขยายเป็นงานด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น จนถึงปัจจุบันมีประมาณ ๑,๕๐๐ รัง ผลิตภัณฑ์จากผึ้งประกอบด้วย น้ำผึ้ง รอยัล เจลลี่หรือนมผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง ยางเหนียว และพิษผึ้ง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ให้คุณประโยชน์ด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ คือ บริโภคแล้วร่างกายจะปรับสภาพเกิดความสมดุลย์ ทำให้แข็งแรง กระปรี้กระเปร่า ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ชีวิตมีแต่ความสุข ผลิตภัณฑ์ผึ้ง โดยเฉพาะน้ำผึ้ง “ตราสุภาฟาร์มผึ้ง” มีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอยู่ ทั่วประเทศ สุภาฟาร์มผึ้งเป็นฟาร์มผึ้งเปิด คือ เป็นสถานที่ที่ให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผึ้งแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ ผึ้งเป็นแมลงเศรษฐกิจ เป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่พึงศึกษา ผู้ยึดมั่นอาชีพการเลี้ยงผึ้งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด คุณสมบูรณ์-คุณสุภาจึงได้มีปณิธานไว้ว่า “จะอุทิศตนเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งตลอดไป” ลักษณะนิสัยที่สำคัญของผึ้ง “ไม่นอนตื่นสาย ไม่ร้ายดังฝัน ขยันหากิน บินไม่สูงนัก รักความสะอาด ฉลาดสะสม นิยมความสามัคคี ไม่ราวีใครก่อน”

GROUP WOMEN WEAVER SILK TAMBON SAWAI

GROUP WOMEN WEAVER SILK TAMBON SAWAI

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย

ThaiOrganicFarm

ThaiOrganicFarm

ไทยออร์แกนิกฟาร์ม “ไร่ปลูกรัก” ก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ.2543 ปลูกผักอินทรีย์บนเนื้อ ที่ 60 ไร่ โดยได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Accredited) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Organic Regulation and Canadian Organic Regulation).USDA ปัจจุบัน สินค้าแปรรูป ส่งจำหน่ายในประเทศ ที่ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต ,ริมปิงซุปเปอร์มา เก็ต ,เลม่อนฟาร์ม และส่งออกจาหน่ายในสหภาพยุโรปกว่า 10 ประเทศ อีกทั้ง เปิดให้เยี่ยมชมไร่ เป็นสถานที่ทากิจกรรม “Organic Family Day”เรียนรู้และสนุกหนึ่งวันในไร่ปลูกรัก

NISA SKINCARE

NISA SKINCARE

ผู้ผลิตเครื่องสำอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ

หจก.บัวผัดแฟคทอรี่

หจก.บัวผัดแฟคทอรี่

สินค้าตกแต่งบ้านแฮนเมด 100% ที่ทำจากเศษผ้าที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นงานศิลปะที่แตกต่างอย่างโดดเด่น เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนมาเป็นสินค้ารักษ์โลก

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท