สถานที่แนะนำ
Mae Fah Luang Foundation

Mae Fah Luang Foundation

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ ดอยตุง เป็นผลอันเกิดจากโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งประสบความสำเร็จในการหยุดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ โครงการพัฒนาดอยตุงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครอบคลุม 29 หมู่บ้าน

C S P CHIANG MAI SAA - PAPER

C S P CHIANG MAI SAA - PAPER

220 ม.3 ถ.เชียงใหม่ - พร้าว

Nakhawsamdin

Nakhawsamdin

กลุ่มนาข้าวแซมดิน เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในวิถีเกษตรกรรม โดยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก แปรรูปและจัดจำหน่าย ซึ่งการเพาะปลูกข้าวจะเป็นกระบวนการปลอดสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง มีการบริหารจัดกร ควบคุมและรักษามาตรฐานการผิลตที่มีคุณภาพร่วมกับการมุ่งเน้นกระบวนการสร้างเครือข่ายชาวนา (ผู้ผลิต) และเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดความร่วมมือแพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนชาวนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
TASKalfa 2552ci

TASKalfa 2552ci

ไม่ระบุ
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท