สถานที่แนะนำ
Parichartthaisilk

Parichartthaisilk

ปาริชาติไหมไทย

ALPHA PROCESSING

ALPHA PROCESSING

บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2528 (1985) มีพนักงานจำนวน 400 คน มีกำลังการผลิต 20 ล้านหลาต่อปี เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายสิ่งทอครบวงจร ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น เส้นด้าย ผ้าผืน ผ้าผืนตกแต่งสำเร็จรูป ด้วยคุณภาพที่ดีเลิศ หลากหลายชนิด เน้นการส่งมอบตรงเวลาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เสมอ สินค้าของเรา เช่น ผ้ากันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์ ผ้าทนไฟ ผ้าเคลือบ ผ้า Home Furnishing ผ้า Wall ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าตัดชุดทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ผ้าลินิน ผ้าไหมเทียม ผ้าสเปนแตก

Natural Shop

Natural Shop

ร้านผ้าธรรมชาติ

Chaichien Somphornchokchai

Chaichien Somphornchokchai

ชัยเชียร สมพรโชคชัย CFK Organic Thailand เป็น หจก. เล็ก ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อ ผลิตผัก ผลไม้อิทรีย์ เพื่อจัดจำหน่าย ให้กับผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ ต้งอยู่บนภูเขาในพื้นที่ 20 ไร่ เป็นการร่วมกลุ่มของคนชนเผ่าที่อยู่ป่าต้นน้ำ เพื่อผลิตผักผลไม้เมืองหนาว อินทรีย์ และลดพื้นที่การใช้สารเคมี ผลิตให้แก่พ่อค้าที่จะรับไปจัดจำหน่ายต่อโดยการทำสัญญา

Nakhawsamdin

Nakhawsamdin

กลุ่มนาข้าวแซมดิน เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในวิถีเกษตรกรรม โดยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก แปรรูปและจัดจำหน่าย ซึ่งการเพาะปลูกข้าวจะเป็นกระบวนการปลอดสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง มีการบริหารจัดกร ควบคุมและรักษามาตรฐานการผิลตที่มีคุณภาพร่วมกับการมุ่งเน้นกระบวนการสร้างเครือข่ายชาวนา (ผู้ผลิต) และเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดความร่วมมือแพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนชาวนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
A One Bangkok Hotel

A One Bangkok Hotel

1,357.83 บาท
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
A One Bangkok Hotel

A One Bangkok Hotel

1,357.83 บาท
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท