สถานที่แนะนำ
Nakhawsamdin

Nakhawsamdin

กลุ่มนาข้าวแซมดิน เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในวิถีเกษตรกรรม โดยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก แปรรูปและจัดจำหน่าย ซึ่งการเพาะปลูกข้าวจะเป็นกระบวนการปลอดสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ ด้วยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง มีการบริหารจัดกร ควบคุมและรักษามาตรฐานการผิลตที่มีคุณภาพร่วมกับการมุ่งเน้นกระบวนการสร้างเครือข่ายชาวนา (ผู้ผลิต) และเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดความร่วมมือแพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนชาวนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

THAVEECHAI FOOD MANUFACTURING

THAVEECHAI FOOD MANUFACTURING

บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ปี ค.ศ.2000 ด้วยกลุ่ม ผู้มีความสามารถทางด้านอาหารกระป๋องและกลุ่มอาหารแช่แข็ง บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ทางภาคใต้ของไทย เพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของเราอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากเราลัดวัตถุดิบเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด ปลาที่ใช้ในกาผลิตก็เป็นปลาสด ๆ จากแพปลาโดยตรง

Raming Tea

Raming Tea

บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด การสารวจและบุกเบิกไร่ชาของ ประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี เกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาระมิงค์ จากัด ด้วยแรงบันดาลใจจากการค้นพบในหนังสือเอ็นไซโคลปิเดียว่า ‚ณ ผืนแผ่นดินของถิ่นล้านนา เป็นแหล่งกาเนิดชาแห่งหนึ่งของโลก‛ (William H : Ukers, 1935. All about tea The Tea and Coffee Trade Journal.) การสารวจในครั้งนั้น พบว่าต้นเมี่ยง ณ เขตภูเขาสูง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่คนรุ่นเก่าเก็บมาทาเมี่ยง เป็นต้นชาป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติและเป็นชาสายพันธุ์อัสสัมแบบเดียวกับที่นิยมปลูกในประเทศอินเดียและศรีลังกา การบุกเบิกทาไร่และผลิตชาแบบสากลจึงได้เริ่มต้นขึ้น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เดิมชื่อ บริษัท ใบชาตราภูเขา จากัด ได้เริ่มบุกเบิก ทาไร่ชา และผลิตใบชาในพื้นที่ภูเขาสูง แหล่งต้นน้า อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว่า 3,000 ไร่ ส่งเสริมอาชีพการปลูกชาแก่ชาวเขาเผ่ามูเซอ และชาวท้องถิ่น กว่า 200 หลังคาเรือน ในปี พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกชา ซึ่งอยู่บริเวณต้นแม่น้าปิง เดิมชื่อแม่น้าแม่ระมิงค์ และเป็นพื้นที่เดียวกับที่ แกะภูเขาอาศัย ซึ่งแกะภูเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า RAM จึงสอดคล้องกับคาว่า RAMING TEA ชาระมิงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการชิมชา (tea taster ) เป็นผู้คัดเลือกชา นามาผสม (Blending ) ให้ได้คุณภาพ และมีรสชาติเป็น มาตรฐานระดับสากล

GROUP WOMEN WEAVER SILK TAMBON SAWAI

GROUP WOMEN WEAVER SILK TAMBON SAWAI

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
A One Bangkok Hotel

A One Bangkok Hotel

1,357.83 บาท
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
A One Bangkok Hotel

A One Bangkok Hotel

1,357.83 บาท
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท