สถานที่แนะนำ
Carpets International Thailand Public Company Limited

Carpets International Thailand Public Company Limited

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตพรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2517 ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเติบโตและบูรณาการอย่างยั่งยืน” โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจพรม ภายใต้พื้นที่ 160,000 ตารางเมตรของโรงงานผลิตพรมอันทันสมัย และพนักงาน 1,600 คน เราพร้อมผลิตและให้บริการอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการฉีดเส้นใย การปั่นไหม การย้อมสี การตีเกลียวและอบไหม การทอ จนกระทั่งการตกแต่งแกะลาย บริษัทคือผู้ผลิตพรมและให้บริการลูกค้าทั้งในส่วนโรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุมและงานแสดงสินค้า บ้านพักอาศัย รวมถึงเรือสำราญ เครื่องบิน และอุตสาหกรรมรถยนต์

BANDU HANDICRAFT THAISILK GROUP

BANDU HANDICRAFT THAISILK GROUP

บ้านดู่ผ้าสีธรรมชาติ

ozone garden product

ozone garden product

โอโซนการ์เด้น มนุษย์ทุกคนเกิดมาประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในสัดส่วนที่เป็นเฉพาะบุคคลแต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงเป็นที่มาของคำว่าในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนใครเลยแม้กระทั่งฝาแฝด อย่างไรก็ตาม ศาสตร์เวชกรรมไทยแบ่งคนเป็น 4 กลุ่ม ตามวัน เดือน ปี เกิด ได้แก่ ธาตุไฟ (ม.ค-มี.ค) ธาตุลม (เม.ย-มิ.ย) ธาตุน้ำ (ก.ค-ก.ย) ธาตุดิน (ต.ค-ธ.ค) เพื่อช่วยในการจัดสมุนไพรรักษาโรคหรือในการปรับสมดุลธาตุแบบโบราณ P raya (พี-รา-ยา) ได้นำเอาความรู้ดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับสมดุลธาตุทางกายด้วยศาสตร์ธาตุเจ้าเรือนข้างต้นและปรับสมดุลทางใจด้วยกลิ่นบำบัดตามศาสตร์ อโรมาเธอราพี ซึ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนหลังใช้ทันที P raya ภูมิใจนำเสนอ สบู่ใบไม้ตามธาตุเจ้าเรือน ด้วยแรงบันดาลใจจากใบไม้เล็กๆ ที่ร่วงอยู่บนผืนป่าและภูมิปัญญาอันล้ำค่าจากน้ำพุร้อนธรรมชาติ (อายุกว่า 3,000 ปี) สมุนไพรพื้นบ้าน Essential oil แท้ 100% และที่สำคัญเราทำด้วยมือทุกใบความตั้งใจแรกอยากทำให้ลูกค้าของรีสอร์ท (โอโซน การ์เด้นท์ รีสอร์ท&สปา) ใช้ในที่พัก แต่พอลูกค้าได้ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนจึงบอกต่อ จนกลายเป็นสินค้า Handmade ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ได้รับมาตรฐานการผลิต และการรับรอง Green Product อีกทั้งผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา นอกจากนี้ มูลค่าสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาแล้ว สบู่ใบไม้ P raya ยังมีความภูมิใจได้ที่เป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ไม่มีรายได้และรับจ้างทำงานหนักที่ไหนก็ไม่ได้ พอมาช่วยทำสบู่ใบไม้ ทำให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และยังมีโอกาสได้พบเจอคนอื่นไม่เหงาไม่เป็นภาระลูกหลาน ทำให้ทุกคนมีความสุข ดังนั้นใบไม้ 1 ใบที่คุณค่าประมาณไม่ได้ ทั้งคุณภาพของวัตถุดิบที่ดี สมุนไพรที่ทรงคุณค่า และที่สำคัญคือความตั้งใจ พลังใจของชาวบ้านทุกคนที่ตั้งใจทำสบู่ใบไม้ให้ท่านได้ใช้ ลองใช้ดูสิคะท่านจะได้รับพลังเหล่านั้นทันที

Canon Marketing Thailand Co Ltd

Canon Marketing Thailand Co Ltd

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอน...คุณช่วยสร้างสีเขียวให้กับโลก และสร้างโอกาสให้แรงงานไทยแคนนอนมุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และเครื่องพรินเตอร์แคนนอนทุกรุ่นมาโดยตลอด เริ่มจากการใส่ใจอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ การผลิต ระบบการขนส่ง รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Canon Green Technology) ที่ช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และกระบวนการรีไซเคิลตลับหมึก และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ อย่างมีระบบมาตราฐาน ISO นอกจากนี้ แคนนอน ยังมีโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และเครื่องพรินเตอร์อิงค์เจ็ทแคนนอน ระดับโลกในประเทศไทยถึง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สำหรับจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายไปทั่วโลก สร้างรายได้ให้แรงงานไทยกว่า 15,000 คน

Raming Tea

Raming Tea

บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด การสารวจและบุกเบิกไร่ชาของ ประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคุณประสิทธิ์ พุ่มชูศรี เกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ก่อตั้ง บริษัท ชาระมิงค์ จากัด ด้วยแรงบันดาลใจจากการค้นพบในหนังสือเอ็นไซโคลปิเดียว่า ‚ณ ผืนแผ่นดินของถิ่นล้านนา เป็นแหล่งกาเนิดชาแห่งหนึ่งของโลก‛ (William H : Ukers, 1935. All about tea The Tea and Coffee Trade Journal.) การสารวจในครั้งนั้น พบว่าต้นเมี่ยง ณ เขตภูเขาสูง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่คนรุ่นเก่าเก็บมาทาเมี่ยง เป็นต้นชาป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติและเป็นชาสายพันธุ์อัสสัมแบบเดียวกับที่นิยมปลูกในประเทศอินเดียและศรีลังกา การบุกเบิกทาไร่และผลิตชาแบบสากลจึงได้เริ่มต้นขึ้น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เดิมชื่อ บริษัท ใบชาตราภูเขา จากัด ได้เริ่มบุกเบิก ทาไร่ชา และผลิตใบชาในพื้นที่ภูเขาสูง แหล่งต้นน้า อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ กว่า 3,000 ไร่ ส่งเสริมอาชีพการปลูกชาแก่ชาวเขาเผ่ามูเซอ และชาวท้องถิ่น กว่า 200 หลังคาเรือน ในปี พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชาระมิงค์ จากัด เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกชา ซึ่งอยู่บริเวณต้นแม่น้าปิง เดิมชื่อแม่น้าแม่ระมิงค์ และเป็นพื้นที่เดียวกับที่ แกะภูเขาอาศัย ซึ่งแกะภูเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า RAM จึงสอดคล้องกับคาว่า RAMING TEA ชาระมิงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหาร คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า เราจึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการชิมชา (tea taster ) เป็นผู้คัดเลือกชา นามาผสม (Blending ) ให้ได้คุณภาพ และมีรสชาติเป็น มาตรฐานระดับสากล

สถานที่ใกล้คุณ

 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
A One Bangkok Hotel

A One Bangkok Hotel

1,357.83 บาท
 ##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

##น้ำตาลเทาย้อมมะเกลือ

380.00 บาท
 ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

ม่วงอัญชัญมัดย้อมเชิง

490.00 บาท
50 ชิ้น New

50 ชิ้น New

1,900.00 บาท
50 บล็อก

50 บล็อก

650.00 บาท
A One Bangkok Hotel

A One Bangkok Hotel

1,357.83 บาท
กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

กระเป๋าผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด

750.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท