สถานที่แนะนำ
Hillkoff Coffee

Hillkoff Coffee

กาแฟฮิลล์ดอฟฟ์ Hillkoff ร้านกาแฟชาวไทยภูเขา เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ในการส่งเสริมชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นโดยการปลูกกาแฟ ทำงานร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหลายโครงการเพื่อพัฒนาด้านการปลูกกาแฟ จนได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรการแปรรูปกาแฟและได้จัดตั้ง HILLKOFF ให้เป็นบริษัทด้านกาแฟครบวงจร มีการรับซื้อกาแฟจากเกษตรกร การจำหน่ายกาแฟคั่ว การบริการด้านเครื่องชงกาแฟ อุปกรณ์ ศูนย์ซ่อมพร้อมการเรียนการสอนในด้านกาแฟและยังมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

KHAOTAN THANEE_ Ordinary Partnership

KHAOTAN THANEE_ Ordinary Partnership

ห้างหุ้นส่วนสามัญข้าวแต๋นธานี “ข้าวแต๋น” ย้อนไปเมื่อ 200 ปีก่อน ข้าวแต๋น เป็นขนมเสบียง ในยามศึกสงคราม โดยการนำข้าวไปตากแห้ง บรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อขบวนศึกแวะพักที่ไหนก็จะนำข้าวตากแห้งนั้นมาใส่น้ำทานคู่กับเนื้อแห้ง ปลาเค็ม ฯลฯ ต่อมา ข้าวแต๋น ได้ผ่านการพัฒนาให้มีรูปแบบ หลากหลาย และ มีหลากหลายรสชาติ เป็นขนมของฝากที่อร่อย มีชื่อเสืยงของจังหวัดลำปาง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ซึ่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ SMEs โดยมีระบบบริหารแบบระบบครอบครัว มีการแบ่งงานตามความรับผิดชอบและมีพนักงานเป็น ระดับชาวบ้าน จากชุมชนในตำบล บ้านเป้าถึง 13 หมู่บ้าน เป็นแรงงานผลิต และยังได้รับคัดเลือกเป็น OTOP ระดับ 5 ดาว ระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2547 – 2549 และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการตัวอย่างจากหน่วยงาน SMEs (กระทรวงอุตสาหกรรม) มีมาตรฐานการผลิตระดับ GMP และ มาตรฐานอาหารปลอดภัยข้าวแต๋นน้ำแตงโมเป็นผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูป มาจากข้าวเหนียวคัดพิเศษและหลากหลายธัญพืชที่ผสม และ ตกแต่งเพื่อสุขภาพ เป็นขนมรูปแบบของขนมไทยพื้นบ้าน แต่ทันสมัย โดยเน้นความ กรอบ อร่อย เพื่อสุขภาพ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ได้เคยส่งไปขายยังต่างประเทศถึง 27 ประเทศ และยังได้รับการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมถึงได้รับใบประกาศ Green Products ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยไฟฟ้าจาก solar roof เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Chita Organic Food

Chita Organic Food

บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด

Mae Fah Luang Foundation

Mae Fah Luang Foundation

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ ดอยตุง เป็นผลอันเกิดจากโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งประสบความสำเร็จในการหยุดการปลูกฝิ่นในพื้นที่ใจกลางสามเหลี่ยมทองคำ โครงการพัฒนาดอยตุงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครอบคลุม 29 หมู่บ้าน

สถานที่ใกล้คุณ

กาแฟดอยตุง

กาแฟดอยตุง

230.00 บาท
กาแฟอมก๋อยออร์แกนิค

กาแฟอมก๋อยออร์แกนิค

375.00 บาท
ขมิ้นผงอินทรีย์

ขมิ้นผงอินทรีย์

525.00 บาท
ขิง

ขิง

270.00 บาท
ขิงป่นอินทรีย์

ขิงป่นอินทรีย์

620.00 บาท
กาแฟดอยตุง

กาแฟดอยตุง

230.00 บาท
กาแฟอมก๋อยออร์แกนิค

กาแฟอมก๋อยออร์แกนิค

375.00 บาท
ขมิ้นผงอินทรีย์

ขมิ้นผงอินทรีย์

525.00 บาท
ขิง

ขิง

270.00 บาท
ขิงป่นอินทรีย์

ขิงป่นอินทรีย์

620.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว รสเนย (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นคำเดียว หัวใจข้าวกล้อง (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา

ข้าวแต๋นงา

30.00 บาท
ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นงา (ถุงใส่)

30.00 บาท
ข้าวแต๋นต้มยำ (ถุงใส่)

ข้าวแต๋นต้มยำ (ถุงใส่)

30.00 บาท