การจับคู่ซื้อขาย
 
ขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์
 
      1. ผู้ซื้อสินค้าทำการกดเลือกสินค้า บริการที่ต้องการ โดยสามารถติดต่อสอบถามผู้ขายก่อนซื้อได้ผ่านทางช่องทางที่สะดวก
      2. ระบบจะทำการส่งคำสั่งซื้อ ไปยังอีเมลของผู้ขาย
      3. ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินตามเวลาที่กำหนด และ
      4. ผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้า บริการไปยังผู้ซื้อ