สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า เครื่องถ่ายเอกสาร
รหัสสินค้า A40-0001
ผู้ผลิต Canon Marketing Thailand Co Ltd
ประเภทสินค้า เครื่องใช้สำนักงาน

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Label (ฉลากเขียว)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

Canon Green Technology เทคโนโลยีสีเขียวที่ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม - LCA Conscious Design กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัฑณ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - On-Demand Fixing Technology เทคโนโลยีส่งผ่านความร้อนพิเศษ ที่ทำให้สามารถพิมพ์แผ่นแรกได้อย่างรวดเร็ว และลดปริมาณการใช้พลังงานลงถึง 70% - Bio-Based Plastic พลาสติกชีวภาพที่มีส่วนประกอบจากพืช สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตถึง 20% - Recycled Plastic ส่วนประกอบของตัวเครื่อง ใช้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% - Lead-Free ปราศจากสารตะกั่วและผ่านมาตรฐานควบคุมสารอันตรายตามมาตรฐานยุโรป RoHS


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

เครื่องพิมพ์
ชื่อสินค้า
เครื่องพิมพ์
รหัสสินค้า A46-0002
ราคา ไม่ระบุ
หมึกพิมพ์
ชื่อสินค้า
หมึกพิมพ์
รหัสสินค้า A46-0003
ราคา ไม่ระบุ

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

เครื่องพิมพ์
ชื่อสินค้า
เครื่องพิมพ์
รหัสสินค้า A46-0002
ราคา ไม่ระบุ
หมึกพิมพ์
ชื่อสินค้า
หมึกพิมพ์
รหัสสินค้า A46-0003
ราคา ไม่ระบุ