สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า ไก่สดอนามัย
รหัสสินค้า A47-0001
ผู้ผลิต CPF Thailand PCL
ประเภทสินค้า อาหารเครื่องดื่ม

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ระดับทอง)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ
ราคา 110.00 บาท/กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า

ไก่สดอนามัย จากคุณค่ากระบวนการผลิตที่ยั่งยืน สู่คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อผู้บริโภค ด้วยระบบฟาร์มปิด ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานสากล รวมถึงนวัตกรรมอาหารสัตว์ จึงช่วยให้ได้ไก่เนื้อที่มีคุณภาพปราศจากการใช้ฮอร์โมน ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในเรื่องความสด สะอาด ปลอดภัย และด้วยความใส่ใจในทุกกระบววนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทำให้ไก่สดอนามัยซีพี 1 กิโลกรัม มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยถึง 50%


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

เกี๊ยวกุ้ง
ชื่อสินค้า
เกี๊ยวกุ้ง
รหัสสินค้า A47-0002
ราคา 65.00 บาท

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

เกี๊ยวกุ้ง
ชื่อสินค้า
เกี๊ยวกุ้ง
รหัสสินค้า A47-0002
ราคา 65.00 บาท