สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า เกี๊ยวกุ้ง
รหัสสินค้า A47-0002
ผู้ผลิต CPF Thailand PCL
ประเภทสินค้า อาหารเครื่องดื่ม

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ระดับทอง)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ
ราคา 65.00 บาท/ถ้วย

รายละเอียดสินค้า

1. เกี๊ยวกุ้งตราซีพี น้ำหนักสุทธิ 145 กรัม 2. ทำจากกุ้งทั้งตัว ด้วยการควบคุมการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าตามแนวทางของความยั่งยืน คงไว้ซึ่งคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกที่ยั่งยืน 3. เก็บรักษาที่อุณหภูมิเท่ากับหรือต่ำกว่า -18 ํc 4. ก่อนรับประทาน ให้เติมน้ำปริมาตร 100 กรัม จากน้ำอุ่นด้วยไมโครเวฟ 900 - 1000 Watt oาน 2.30-3.00 นาที


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

ไก่สดอนามัย
ชื่อสินค้า
ไก่สดอนามัย
รหัสสินค้า A47-0001
ราคา 110.00 บาท

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

ไก่สดอนามัย
ชื่อสินค้า
ไก่สดอนามัย
รหัสสินค้า A47-0001
ราคา 110.00 บาท