สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า เสื้อจีนแต่งชาย
รหัสสินค้า A10-0004
ผู้ผลิต Faicherngdoi
ประเภทสินค้า ผ้าทอ/สิ่งทอ

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ
ราคา 1500.00 บาท/ตัว

รายละเอียดสินค้า

-


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

เสื้อแยกเกล็ดชาย
ชื่อสินค้า
เสื้อแยกเกล็ดชาย
รหัสสินค้า A10-0001
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อจีนกุ๊นแต่ง ย้อมจากหิน
ชื่อสินค้า
เสื้อจีนกุ๊นแต่ง ย้อมจากหิน
รหัสสินค้า A10-0002
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อเหรียญชาย ย้อมจากหิน
ชื่อสินค้า
เสื้อเหรียญชาย ย้อมจากหิน
รหัสสินค้า A10-0003
ราคา 1,500.00 บาท

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

เสื้อแยกเกล็ดชาย
ชื่อสินค้า
เสื้อแยกเกล็ดชาย
รหัสสินค้า A10-0001
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อจีนกุ๊นแต่ง ย้อมจากหิน
ชื่อสินค้า
เสื้อจีนกุ๊นแต่ง ย้อมจากหิน
รหัสสินค้า A10-0002
ราคา 1,500.00 บาท
เสื้อเหรียญชาย ย้อมจากหิน
ชื่อสินค้า
เสื้อเหรียญชาย ย้อมจากหิน
รหัสสินค้า A10-0003
ราคา 1,500.00 บาท