สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า ข้าวเปลือกและข้าวสารอินทรีย์
รหัสสินค้า A22-0001
ผู้ผลิต Phupassara
ประเภทสินค้า อาหารเครื่องดื่ม

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ
ราคา 100.00 บาท/กก.

รายละเอียดสินค้า

-


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

ไม่พบข้อมูล

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

ไม่พบข้อมูล