สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า นา้ ส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ5%(เกษตรอินทรีย์100%)
รหัสสินค้า A36-0001
ผู้ผลิต ThaiOrganicFarm
ประเภทสินค้า อาหารเครื่องดื่ม

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

IFOAM ACCREDITED (เกษตรอินทรีย์)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ
ราคา 150.00 บาท/ขวด

รายละเอียดสินค้า

น้ำ ส้มสายชูของ”ไร่ปลูกรัก”หมักจากข้าวหอมมะลิออร์แกนิค ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใส่ฮอร์โมนสังเคราะห์ ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า ไม่ใช้เชื้อ GMO


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

ไม่พบข้อมูล

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

ไม่พบข้อมูล