สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า ข้าวลืมผัว
รหัสสินค้า A40-0007
ผู้ผลิต Greenlivingcamp
ประเภทสินค้า อาหารเครื่องดื่ม

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

IFOAM ACCREDITED (เกษตรอินทรีย์)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ข้าวและชาข้าวกล้องออร์แกนิค


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

ข้าวกล้อง (เซต) 250 กรัม
ชื่อสินค้า
ข้าวกล้อง (เซต) 250 กรัม
รหัสสินค้า A40-0001
ราคา 685.00 บาท
ข้าวกล้องออร์แกนิค (เซต) 500 กรัม
ชื่อสินค้า
ข้าวกล้องออร์แกนิค (เซต) 500 กรัม
รหัสสินค้า A40-0002
ราคา 500.00 บาท
ข้าวกล้อง Eco Set 250 กรัม
ชื่อสินค้า
ข้าวกล้อง Eco Set 250 กรัม
รหัสสินค้า A40-0003
ราคา 250.00 บาท

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

ข้าวกล้อง (เซต) 250 กรัม
ชื่อสินค้า
ข้าวกล้อง (เซต) 250 กรัม
รหัสสินค้า A40-0001
ราคา 685.00 บาท
ข้าวกล้องออร์แกนิค (เซต) 500 กรัม
ชื่อสินค้า
ข้าวกล้องออร์แกนิค (เซต) 500 กรัม
รหัสสินค้า A40-0002
ราคา 500.00 บาท
ข้าวกล้อง Eco Set 250 กรัม
ชื่อสินค้า
ข้าวกล้อง Eco Set 250 กรัม
รหัสสินค้า A40-0003
ราคา 250.00 บาท