สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
ชื่อสินค้า กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
รหัสสินค้า Green Plus Paper
ผู้ผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์ระดาษไทย จำกัด
ประเภทสินค้า เครื่องใช้สำนักงาน

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทองแดง)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

กระดาษพิมพ์และเขียนชนิดไม่เคลือบผิว 60, 70, 80, 100 และ 120 แกรม ที่มีส่วนผสมของอีโคไฟเบอร์ 50% ช่วยลดการใช้เยื่อจากไม้ใหม่ได้ลง 50%


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
รหัสสินค้า Spring
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
รหัสสินค้า Idea Green
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
รหัสสินค้า Green Offset Paper
ราคา ไม่ระบุ

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
รหัสสินค้า Spring
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
รหัสสินค้า Idea Green
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
รหัสสินค้า Green Offset Paper
ราคา ไม่ระบุ