สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
ชื่อสินค้า กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
รหัสสินค้า Spring
ผู้ผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์ระดาษไทย จำกัด
ประเภทสินค้า เครื่องใช้สำนักงาน

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทองแดง)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

กระดาษถ่ายเอกสารเพื่อสิ่งแวดล้อม 70 และ 80 แกรม


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
รหัสสินค้า Green Plus Paper
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
รหัสสินค้า Idea Green
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
รหัสสินค้า Green Offset Paper
ราคา ไม่ระบุ

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
รหัสสินค้า Green Plus Paper
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
รหัสสินค้า Idea Green
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
รหัสสินค้า Green Offset Paper
ราคา ไม่ระบุ