สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า ผ้าลายมัดหมี่ สีขาว-แดง-เขียว
รหัสสินค้า A04-0019
ผู้ผลิต THANAPORN COTTON
ประเภทสินค้า ผ้าทอ/สิ่งทอ

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทอง)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ
ราคา 80.00 บาท/เมตร

รายละเอียดสินค้า

-


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

ผ้าพื้นสีขาว
ชื่อสินค้า
ผ้าพื้นสีขาว
รหัสสินค้า A04-0001
ราคา 80.00 บาท
ผ้าย้อมสีมะเกลือ
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมสีมะเกลือ
รหัสสินค้า A04-0002
ราคา 90.00 บาท
ผ้าย้อมสีเปลือกสะมอ
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมสีเปลือกสะมอ
รหัสสินค้า A04-0003
ราคา 80.00 บาท

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

ผ้าพื้นสีขาว
ชื่อสินค้า
ผ้าพื้นสีขาว
รหัสสินค้า A04-0001
ราคา 80.00 บาท
ผ้าย้อมสีมะเกลือ
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมสีมะเกลือ
รหัสสินค้า A04-0002
ราคา 90.00 บาท
ผ้าย้อมสีเปลือกสะมอ
ชื่อสินค้า
ผ้าย้อมสีเปลือกสะมอ
รหัสสินค้า A04-0003
ราคา 80.00 บาท