สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราคู่ดิน
ชื่อสินค้า ปุ๋ยอินทรีย์ ตราคู่ดิน
รหัสสินค้า Khudin fertilizer
ผู้ผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์ระดาษไทย จำกัด
ประเภทสินค้า อื่นๆ

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Production (ระดับทองแดง)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน “เกษตรกรรวย นาน มั่นใจ ด้วยผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น” SCG Packaging ได้ศึกษา จนสามารถนำเยื่อไม้และเยื่อกระดาษที่เหลือจากขั้นตอนการผลิตมาผ่านกระบวนการหมักซึ่งอุดมไปด้วย เซลลูโลส กรดฮิวมิค ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จนได้เป็น “ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน” ไม่ผสมดิน ละลายน้ำช้า และใช้ได้กับพืชทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากใช้แล้วดินดี พืชแข็งแรง ได้ผลผลิตเพิ่ม ซึ่งการันตีด้วยคุณภาพรางวัล “ผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


Share this


รีวิว

สินค้าทั้งหมดของผู้ผลิตรายนี้

กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนพลัส (50% EcoFiber)
รหัสสินค้า Green Plus Paper
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารสปริง
รหัสสินค้า Spring
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
ชื่อสินค้า
กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีน
รหัสสินค้า Idea Green
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนออฟเซ็ต
รหัสสินค้า Green Offset Paper
ราคา ไม่ระบุ
กระดาษกรีนการ์ด
ชื่อสินค้า
กระดาษกรีนการ์ด
รหัสสินค้า Green Card Paper
ราคา 650.00 บาท