สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อสินค้า ไม้ปาร์ติเกิล
รหัสสินค้า A44-0001
ผู้ผลิต Panel Plus Co Ltd
ประเภทสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ประเภทมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว)
สั่งสินค้า จำนวน สั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ไม้ปาร์ติเกิลเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชิ้นไม้ยางพารา ไม้ปาร์ติเกิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชิ้นไม้ยางพาราที่ไม่สามารถให้น้ำยางพาราได้แล้ว โดยนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นภายใต้แรงดันและใช้กาวเป็นตัวประสาน แผ่นไม้ปาร์ติเกิลจะมี 3 ชั้น คือ ชั้นผิวบน ชั้นผิวล่าง มีความละเอียด และชั้นไส้ตรงกลาง มีความหยาบกว่า วัตถุดิบที่นำมาผลิตไม้ปาร์ติเกิล ได้แก่ ไม้ยางพาราที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ขนาดสินค้ามาตรฐาน 4x8 ฟุต 6x8 ฟุต ความหนาหลัก (มิลลิเมตร)9,12,15,16,25,30 และ 36 (ขนาดความหนาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า) ประเภทของกาว E2, E1, E0, SE0, HMR-E2, HMR-E1, CARB P2


Share this


รีวิว

สินค้าอื่นจากผู้ผลิตรายนี้

ไม้เอ็มดีเอฟ
ชื่อสินค้า
ไม้เอ็มดีเอฟ
รหัสสินค้า A44-0002
ราคา ไม่ระบุ
ไม้เคลือบเมลามีน
ชื่อสินค้า
ไม้เคลือบเมลามีน
รหัสสินค้า A44-0003
ราคา ไม่ระบุ

สินค้าอื่นในประเภทเดียวกัน

ไม้เอ็มดีเอฟ
ชื่อสินค้า
ไม้เอ็มดีเอฟ
รหัสสินค้า A44-0002
ราคา ไม่ระบุ
ไม้เคลือบเมลามีน
ชื่อสินค้า
ไม้เคลือบเมลามีน
รหัสสินค้า A44-0003
ราคา ไม่ระบุ