สำหรับผู้ขาย
 
ตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket) คืออะไร?
 
คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สนใจซื้อและผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้าหรือบริการ สามารถติดต่อกันได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์นี้และในเว็บไซต์ยังประกอบด้วยสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานสีเขียวจากหลากหลายหน่วยงานอีกด้วย คุณจะได้พบกับสินค้าและบริการสีเขียวออนไลน์หลากหลายประเภท
เช่น
      - แฟชั่น สิ่งทอ
      - อาหาร เครื่องดื่ม
      - เครื่องใช้สำนักงาน
      - สินค้าอุตสาหกรรม
      - หัตถกรรม
      - บริการโรงแรมสีเขียว
รวมถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ อีก มากมาย
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 
หากท่านคือผู้ประกอบการ ท่านสามารถเสนอขายสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ไม่จำกัด เข้าถึงตลาดทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ www.thaiecomarket.com ซึ่งรองรับภาษาอังกฤษได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากท่านคือผู้ซื้อหัวใจสีเขียวจะได้รับความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ ที่มีให้เลือกสรรมากมาย และยังสามารถติดต่อกับผู้ขายได้หลากหลายช่องทางอีกด้วย
 
สินค้าหรือบริการสีเขียวคืออะไร
 
สินค้าหรือบริการสีเขียวคือสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สินค้าตัว G ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สินค้าฉลากเขียว สินค้าประหยัดไฟเบอร์ห้า สินค้าลดคาร์บอน สินค้าฉลากประสิทธิภาพสูง สินค้าตระกร้าเขียว โรงแรม Green Hotel โรงแรมใบไม้เขียว เป็นต้น
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการสีเขียว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสมัครที่ http://www.thaiecomarket.com/register.php เมื่อสมัครแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะทำการตรวจสอบและทำการเปิดใช้งานร้านค้าสีเขียวออนไลน์ให้ต่อไป